Velkommen til smittebeskyttelsesprogrammet BoviSafe

"BoviSafe" er din guide til optimering af smittebeskyttelse.

Den årlige smittebeskyttelsesplan

Lovkravene til indholdet i smittebeskyttelsesplanen er beskrevet i Veterinærforliget fra 2018 og i "Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger" (bekendtgørelse nr. 992 af 25. maj 2021). BoviSafe dokumenterer opfyldelse af lovkrav med fokus på at undgå indslæbning af sygdomme i besætningen eksternt fra. BoviSafe smittebeskyttelse er udarbejdet i samarbejde med Dyrlægerne Kirsten Borup, Bovicura og Helle Koefoed, Skovbjerg Dyrlægeteam.

Det er en god idé i samråd med landmanden at dele smittebeskyttelsesrapporten med andre rådgivere i besætningen, så man i fællesskab kan hjælpe hinanden med et optimere dette område. 

Slagtekalve

BoviSafe slagtekalve management er udarbejdet i samarbejde med Chefdyrlæge Kenneth Krogh, LVK og med yderligere input fra andre kvægdyrlæger med erfaring fra slagtekalve produktionen. Med dette værktøj kan du tage temperaturen på slagtekalve produktionen, og i samarbejde med landmanden finde områder, hvor man vil kunne optimere management for at opnå en mindre risiko for smittespredning og derigennem sundere kalve

Management af kalve fra fødsel til 180 dage

BoviSafe mangement af kalve fra 0-180 dage er udarbejdet i samarbejde med Kvægfagdyrlæge Trine Fredslund Matthiesen, Gråsten Kvægpraksis. Med dette værktøj kan du sammen med landmanden evaluere kalvemanagement på gården og finde ideer til optimering.