Velkommen til smittebeskyttelsesprogrammet BoviSafe

"BoviSafe" er din guide til optimering af ekstern smittebeskyttelse.

Lovkravene til indholdet i smittebeskyttelsesplanen er beskrevet i Veterinær forliget fra 2018 og i Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger (bekendtgørelse nr. 992 af 25. maj 2021)

BoviSafe dokumenterer opfyldelse af lovkrav med fokus på at undgå indslæbning af sygdomme i besætningen eksternt fra.

"BoviSafe" er udarbejdet af Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S i samarbejde med Dyrlægerne Kirsten Borup, Bovicura og Helle Koefoed, Skovbjergs Dyrlægeteam