Velkommen til smittebeskyttelsesprogrammet BoviSafe

"BoviSafe" er din guide til optimering af smittebeskyttelse.

Den årlige smittebeskyttelsesplan

Lovkravene til indholdet i smittebeskyttelsesplanen er beskrevet i Veterinærforliget fra 2018 og i "Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger" (bekendtgørelse nr. 992 af 25. maj 2021). BoviSafe dokumenterer opfyldelse af lovkrav med fokus på at undgå indslæbning af sygdomme i besætningen eksternt fra. BoviSafe smittebeskyttelse er udarbejdet af Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S i samarbejde med Dyrlægerne Kirsten Borup, Bovicura og Helle Koefoed, Skovbjerg Dyrlægeteam.

Slagtekalve

BoviSafe slagtekalve management er udarbejdet af BI i samarbejde med Chefdyrlæge Kenneth Krogh, LVK og med yderligere input fra andre kvægdyrlæger med erfaring fra slagtekalve produktionen.